• Chváličský seminár

    Bratislava, 6. – 7. september 2019.