• Kornel Illés

    Bratislava, 8. december 2019. V decembri nás opäť navštívil hosť z maďarského Zboru Viery, pastor Kornel Illés. Kornel je pastorom niekoľkotisícového zboru v meste Salgotárján a otcom jedenástich detí. Ako bývu uňho zvykom, jeho kázeň bola opäť dynamická a priamočiara, nabitá pravdami z Božieho Slova a popretkávaná humorom i množstvom ilustračných historiek, tentokrát na tému “Láskavosť”.