• Regionálna kresťanská konferencia v Bratislave

    Bratislava, 28. máj 2016.