18. 1. 2023 o 17:00

Vodné krsty
každého, kto má záujem byť pokrstený,
pozývame v stredu 18. 1. o 17:00 do našej zborovej budovy na vodné krsty.

Pravidelné bohoslužby

Streda o 18:00
Nedeľa o 10:00

Akcie