Najbližšie akcie:

Modlitby

Spoločné modlitby budú prebiehať každý deň v zborovej budove (okrem stredy, kedy máme klasickú bohoslužbu)

Pravidelné bohoslužby

Streda o 18:00
Nedeľa o 10:00

Akcie