Program

program_890x320

6. – 12. december 2021

Verejné bohoslužby sú z dôvodu lockdown-u dočasne zrušené.
Je možná individuálna pastoračná činnosť.