Program

Pravidelné bohoslužby


Streda o 18:00

Nedeľa o 10:00
OneWayFest na Tyršáku