ProgramVODNÉ KRSTY


každého, kto má záujem byť pokrstený, pozývame
v stredu 18. 1. o 17:00
do našej zborovej budovyPravidelné bohoslužby

Streda o 18:00
Nedeľa o 10:00