Program

program_890x320

16. – 22. máj 2022

Pondelok – Piatok Modlitebné skupiny
Piatok 18:00 Bohoslužba
Nedeľa 10:00 Bohoslužba