Program

program_890x320

1. – 7. jún 2020

Pondelok 18:00 Modlitby
Streda 18:00 Bohoslužba
Piatok 20:00 Online vysielanie
Nedeľa 10:00 Bohoslužba