O nás

Cirkev

Patríme ku kresťanom, ktorých cieľom je podpora základných biblických hodnôt.

Veríme, že Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň, pre každú životnú situáciu a Boh sa vie svojou mocou dotknúť každého človeka a pozitívne zmeniť jeho život. 

Máme nádej v to, že život každého človeka má zmysel a že každý človek na zemi je jedinečný a má svoje špecifické poslanie určené Bohom. 

Našou súčasťou je aj pomoc a služba ľuďom prostredníctvom modlitieb za akékoľvek životné situácie a potreby.

Veríme, že aj v dnešnej zdigitalizovanej  spoločnosti je miesto na „dobrú správu“ pre každého bez ohľadu na vek a spoločenské postavenie. Uverili sme, evanjeliu – dobrej správe, že Ježiš Kristus je Boží Syn. On zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. V biblii je napísané “Ja som vzkriesenie aj život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“.  Veríme, že cieľom každého človeka je, aby mal s Bohom úprimný vzťah a bol spasený na základe viery v Ježiša Krista

Podporujeme uplatňovanie morálno – konzervatívnych hodnôt v každodennom živote. 

Naša cirkev je letnično-charizmatická a sme súčasťou celosvetového hnutia kresťanov (viac ako 500 miliónov kresťanov) s modernými chválami a  biblickým vyučovaním. 

Popri prinášania duchovných hodnôt naším poslaním je pomoc tým, ktorý to naozaj potrebujú. 

  • Pravidelne finančne prispievame do nadačného fondu NF Milost
  • Počas vojny na Ukrajine   podporujeme finančne a aj materiálne rôzne organizácie priamo na Ukrajine.
  • Poskytujeme pomoc priamo Ukrajinským občanom v našom meste.
  • Ako cirkev máme  vytvorený charitatívny fond na podporu ľudom a rodinám s deťmi v núdzi

Rodiny s deťmi

V cirkvi máme rôzne úrovne detských besiedok, v ktorých sa zameriavame na rozvoj a vzdelávanie detí. Robíme stretnutia a školenie pre rodičov v témach výchovy detí. Usporadúvame detské tábory

Mládež

Pravidelne sa venujeme mládeži formou prednášok, workshopov a diskusií na aktuálne témy. Organizujeme spoločné stretnutia a  tábory mládeže zo Slovenska aj Čiech. Sme organizátor kresťanského festivalu One way fest 

Adrián Šesták
Kresťanský pastor viac ako 27 rokov
Hlavný pastor zborov Bratislava, Martin, Trenčín
Milujúci manžel a otec dvoch detí
Zakladateľ projektov „Biblia za rok“ a  „20minútovka“
Niekoľko ročné zahraničné  biblické štúdium
Garant a odborný mentor viac ako 25 biblických študijných ciest do  Izraela
Dlhoročná spolupráca s kresťanskými lídrami v Európe a USA
Hlavný organizátor Festivalu života, One Way Festu v Bratislave
Organizátor kresťanských konferencii so zahraničnou účasťou
Spoluorganizátor konferencie 70.výročia založenia štátu Izrael, pod záštitou veľvyslanca  štátu Izrael na Slovensku