O nás - Milosť Bratislava

Cirkev

Patríme ku kresťanom, ktorých cieľom je podpora základných biblických hodnôt.

Veríme, že Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň, pre každú životnú situáciu a Boh sa vie svojou mocou dotknúť každého človeka a pozitívne zmeniť jeho život. 

Máme nádej, že život každého človeka má zmysel, a že každý človek na zemi je jedinečný a má svoje špecifické poslanie určené Bohom. 

Veríme, že aj v dnešnej digitalizovanej spoločnosti je miesto pre „dobrú správu,“ ktorá je aktuálna pre každého bez ohľadu na vek a spoločenské postavenie. Uverili sme tejto dobrej správe – evanjeliu, že Ježiš Kristus je Boží Syn. On zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie (Rim 4:25). V Biblii je napísané (Ján 11:25) – “Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť“. Veríme, že cieľom každého človeka je, aby mal s Bohom úprimný vzťah a bol spasený na základe viery v Ježiša Krista.

Podporujeme uplatňovanie morálno – konzervatívnych hodnôt v každodennom živote. 

Naša cirkev je letnično-charizmatická a sme súčasťou celosvetového hnutia kresťanov (viac ako 500 miliónov) s modernými chválami a  biblickým vyučovaním. 

Našou súčasťou je aj pomoc a služba ľuďom prostredníctvom modlitieb za akékoľvek životné situácie a potreby.

Okrem šírenia duchovných hodnôt je naším poslaním aj pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú: 

  • pravidelne finančne prispievame do nadačného fondu NF Milosť
  • počas vojny na Ukrajine finančne a materiálne podporujeme rôzne organizácie priamo na Ukrajine
  • poskytujeme pomoc priamo ukrajinským občanom v našom meste
  • ako cirkev máme  vytvorený charitatívny fond na podporu ľudí a rodín s deťmi v núdzi

Rodiny s deťmi

V cirkvi máme rôzne úrovne detských besiedok, v ktorých sa zameriavame na rozvoj a vzdelávanie detí. Robíme stretnutia a školenia pre rodičov na témy výchovy detí. Usporadúvame detské tábory.

Mládež

Pravidelne sa venujeme mládeži formou prednášok, workshopov a diskusií na aktuálne témy. Organizujeme spoločné stretnutia a  tábory mládeže zo Slovenska aj Čiech. Sme organizátorom kresťanského festivalu One Way Fest.

Adrián Šesták
Hlavný pastor kresťanských spoločenstiev v Bratislave, Martine a Trenčíne
Viac ako 27 rokov v službe
Milujúci manžel a otec dvoch detí
Zakladateľ projektov „Biblia za rok“ a „20minútovka“
Niekoľkoročné zahraničné biblické štúdium
Garant a odborný mentor viac ako 25 biblických študijných ciest do Izraela
Dlhoročná spolupráca s kresťanskými lídrami v Európe a USA
Hlavný organizátor Festivalu života, One Way Festu v Bratislave
Organizátor kresťanských konferencií so zahraničnou účasťou
Spoluorganizátor konferencie 70. výročia založenia Štátu Izrael, pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael na Slovensku